Меню
Вашата количка

Ремонт

Подмяна на бобина на четирипътен вентил – 50 ~ 80 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);

Подмяна на дроселираща система (EТРВ или капилярни тръби) – 130 ~ 200 лв. + транспортни разходи (включва работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора и материали);

Подмяна на четирипътен вентил – 120 ~ 200 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора);

Подмяна на компресор – 100 ~ 170 лв. + транспортни разходи (включва работа, не включва демонтаж, монтаж и материали);

Подмяна на кондензатор 25 mF ~ 70 mF – 50 ~ 90 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);

Подмяна на кондензатор 1.5 mF ~ 6 mF – 25 ~ 50 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);

Подмяна лагери на мотор - 70 ~ 100 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа);

Подмяна на датчик - 30 ~ 50 лв./бр. + транспортни разходи (включва материали и работа);

Подмяна на кран на външно тяло – 90 лв. + транспортни разходи (включва материали и работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора);

Подмяна на изгорял предпазител на външен електронен блок – 30 лв. + транспортни разходи;

Ремонт на електронни блокове на климатизатор – цената се определя след диагностика (при ремонта на електронен блок, независимо от резултата, транспортните разходи и диагностицирането се заплащат – 40 лв. ;

Цената на монтажа, услугите и материалите може да бъде понижавана или повишавана в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на монтажа на климатизатора, от вида на самия климатизатор, от количеството климатизатори за монтаж на едно място, както и от промени в цените на покупните материали;

Погрешно викане на техническа група без неизправност в климатика - 45 лв. (при машини които са с гаранция);